پیشنهاد و انتقادات

/پیشنهاد و انتقادات
پیشنهاد و انتقادات2019-12-19T11:13:02+03:30

نظرات شما عزیزان برای قالیشویی ابریشم اصل راهبردی، سازنده است.
لذا امیدواریم با ثبت نظرات خود ما را رد جهت بهبود خدمت رسانی یاری نموده و باعث پیشرفت ما شوید.